Dúfam, že už naposledy…

Ako sa tak pozerám,  každý tu melie niečo o zrkadlách, o egu, o nespracovaných veciach, o nepochopení, kázaní, atď… Každý by sa rád navážal do toho druhého, všetci si pevne stoja za svojim a všetci by radi kázali, pretože každý z nás má ego a vlastné presvedčenie.  Jedného vytočí to, druhého ono, pretože si myslí,…

Nežiadame od seba príliš?

Určite každý poznáme aspoň jedného človeka, ktorý si o sebe myslí, že je majster sveta, že je úžasný a dokonalý a pritom je neschopný, lenivý a bez akejkoľvek snahy posúvať sa vpred, nerobí mu problém druhým nadať, obviňovať ich, ohovárať a vylievať si na nich zlosť… Tento problém je všeobecne rozšírený a často rozoberaný. Nie je treba ho znova otvárať…Ale čo ak je problém opačný?