Máme zberať huby?

   Nedávno koloval po internete hoax, v ktorom bolo písané o rádioaktivite slovenských húb po fukušimskej nehode. Ako je to v skutočnosti? Zozbierali sme na západnom Slovensku zopár vzoriek hríbov a zmerali ich.
 Jednotka rádioaktivity
Rádioaktivita sa meria v Becquereloch na jeden kilogram alebo na liter. Číslo ktoré získate hovorí o tom, koľko atómových jadier sa rozpadne v jednom kilograme (litre) látky za jednu sekundu. Pri 100 Becquereloch na kilogram sa teda v jednom kilograme látky každú sekundu rozpadne 100 atómových jadier.

Oheň na zemi

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
Lukáš 12:49

Chcete-li vědět, co to znamená být šťastný, podívejte se na květinu, na ptáka, na dítě; to jsou dokonalé obrazy božího království. Neboť žijí z okamžiku na okamžik ve věčném teď bez minulosti a bez budoucnosti. A tak jsou ušetřeni viny a strachu, které tolik mučí lidské bytosti, a jsou plni čiré radosti z žití a netěší se ani tak z lidí a věcí, jako ze života samotného. Jakmile vaše štěstí způsobuje či udržuje někdo či něco vně vás, zůstáváte nadále v zemi mrtvých. Až budete jednou šťastni naprosto bezdůvodně, až se budete těšit ze všeho a zároveň z ničeho, budete vědět, že jste našli zemi nekonečné radosti zvanou království boží.