Na dnes…

Gréci používajú na označenie lásky tri slová: Eros, Philos a Agapé. Eros je prirodzená príťažlivosť a potreba, ktorú ľudská bytosť pociťuje k inej ľudskej bytosti. Philos je láska, ktorá je zároveň aj priateľstvom. Je to cit, ktorý prechovávam k vám i k iným. Keď Erosov plameň stratí lesk, Philos naďalej udržiava dvojice spolu. Agapé je…

Na dnes…

Bojovník svetla nikdy nezabúda na vďaku. V boji mu pomáhajú anjeli; nebeské sily postavili všetko na svoje miesto a umožnili, aby zo seba mohol vydať to najlepšie. Preto pri západe slnka pokľakne a ďakuje za Ochranný plášť okolo seba. Jeho druhovia povedia: „Má šťastie!“ On však vie, že „šťastie“ znamená vedieť sa obzerať okolo seba…

Na dnes…

Nijaký učeník nemôže napodobňovať kroky svojho majstra, lebo každý z nás sa díva na život svojim spôsobom, svojsky sa vysporadúva s ťažkosťami a svojsky  prežíva víťazstvá. Učiť niekoho znamená ukázať mu, že je to možné. Učiť sa znamená, že sám začne uskutočňovať to, čo je možné.

(P.Coelho- Mágov denník)