Na dnes…

Jakmile se vzdáte tomu, co existuje v přítomnosti, minulost ztratí veškerou moc. Otevře se sféra bytí, která byla zastíněna vaší myslí. Najednou v sobě objevíte hluboký pocit klidu. A v tomto klidu je velká radost. A v této radosti je láska. A v jejím jádru je něco nesmírného a posvátného, co nelze pojmenovat.

Eckhart Tolle

Na dnes…

Musíte najít svou vlastní cestu. Pokud byste ji nenašel sám, nebyla by to vaše cesta a nedovedla by vás nikam. Poctivě žijte podle pravdy, kterou jste zatím našel – jednejte podle toho mála, co jste pochopil. To, co vás povede, je vaše upřímná opravdovost, nikoli chytrost – ať už vaše vlastní nebo někoho jiného… ~…