Na dnes…

Největším dobrem je svoboda ducha. Učiní tě velikým, aniž by z tebe udělala pána, pomůže ti růst a bořit překážky a odstraňovat tvrdost lidských srdcí. Nehledej však jenom vnitřní mír, i v jeho pohybu žij  provždy radostně a pamatuj, že jedině dobro spojené s bdělostí, jež neužívá násilí a žádných pout, promění lidi v bohy.…

Na dnes…

Systém sa ti bude neustále snažiť nahovoriť, že si hriešny, skazený, plný chýb a omylov, že si iba akousi chybou prírody. Bude sa ti celý život pokúšať zasadiť do mysle pocit viny a strachu pred prijatím seba samého. Nech už tieto hlasy znejú akokoľvek hrozivo a skutočne, never im, sú to všetko hlúposti. Neuver keď…