Na dnes..

Jsem vděčná za příležitost sdílet s druhými věci, které jsem objevila 530425_372408616137553_100001052541884_1103306_1216742412_nběhem lidského bytí. Pomáhá mi to uvědomovat si jednotu se všemi ostatními. V této jednotě jsem silná a povzbuzovaná. Vím, že na cestě k duchovní síle a osobní radosti nejsem sama. A vy všichni mi pomáháte pamatovat na tuto skutečnost.
 Iyanla Vanzant

Na dnes…

Tam, kde je nenávist, zasévejte lásku. Tam, kde je urážka, odpuštění. Tam, kde jsou pochybnosti, víru. Tam, kde je zoufalství, naději. Tam, kde je tma, světlo. Tam, kde je smutek, radost. Nechtějte být utěšováni, spíš utěšujte. Nechtějte být pochopeni, spíš chápejte. Nechtějte být milováni, spíše milujte. Neboť láska je to, čím jste. Láska je to,…

Na dnes…

Sedm způsobů štědrosti, k níž nejsou třeba peníze… Štědrost očima – podívejte se na někoho laskavýma očima Štědrost mírné tváře – usmívejte se s vlídností ve tváři Štědrost slovy – pronášejte laskavá slova Štědrost skutkem- vše, co děláte, dělejte s upřimnou radostí Štědrost srdce – projevujte hluboký zájem o druhé, pozorně naslouchejte Štědrost, s níž…

Na dnes…

Jedného dňa sa Krása a Ošklivosť stretli na brehu mora. I takto si riekli jedna druhej: poďme si zaplávať ! Zobliekli si šaty a šantili v prílive. Zakrátko vyšla Ošklivosť na breh, obliekla si rúcho Krásy a odišla. Keď Krása vystúpila z vĺn, nenašla než otrhané handry Ošklivosti a tak si ich prehodila okolo pliec a dala sa tiež…

Na dnes…

Moje nejšťastnější chvíle přicházejí, když se slunce chystá s námi rozloučit. Těchto krásných minut se dotýká magické kouzlo, donutí mou čilou mysl a tělo, aby se zastavily. Nabádají mne, abych ocenil nádheru zářivých barev na nebi a nakonec mi nařizují, abych vstoupil do hlubokého ticha v nitru, takže když s přicházející nocí vše ztemní, uvnitř vědomí…