Na dnes…

Vravím si, že ak mám byť vo svojom pravom strede, musím sa naučiť hovoriť veci, ktoré cíti moja duša, zrozumiteľne, pevne a stáť si za nimi. Ak tak neurobím, neustále si k sebe budem priťahovať ľudí, ktorí mi budú iba „brať“ a budem pre nich iba „zdroj“… a ja od nich budem očakávať vďaku. Budem…