Na dnes…

Pochop, že si všechno způsobuješ sám. UVĚDOM SI TU DOKONALOST. Snaž se ji vidět ve všem, nejen v tom, co považuješ za dokonalé. Nikdo za tebe nemůže vnímat. Nikdo nemůže mít tvůj zážitek a nikdo tě nemůže donutit, abys prožíval něco, co nechceš. Život ti připraví různé situace, ale jen ty rozhoduješ o tom, co…

Na dnes…

„Než někoho odsoudíš, obuj si jeho boty a přejdi jeho cestu, přejdi jeho minulost, okus jeho slzy, zažij jeho bolest, radost, přejdi roky, kterými prošel on, klopýtni na každém kameni, na kterém klopýtl. Za každým klopýtnutím vstaň a jdi dál tak, jak to udělal on. A až potom můžeš chování druhých soudit a tvrdit, že…