Na dnes…

„Dokud je to ve Vaší moci, pomáhejte ostatním. Nezasévejte strach, nepůsobte bolest druhým ani nešiřte obavy a zármutek. Pokud Vám činí potěšení bolest druhých, pouze se vyhýbáte Božství v nitru a vynášíte na povrch démonickou přirozenost člověka. Bůh je přítomný ve všech, je ve Vás, stejně jako ve všech ostatních, kterým ubližujete. Uvědomte si to a…

Na dnes…

Nemá smysl se strachovat o budoucnost. Život ze své podstaty přináší příznivá i nepříznivá období. Spiritualita nás učí přijímat vše s vyrovnanou myslí. Stačí změnit svůj vnitřní postoj, a budeme schopni pružně reagovat na všechny změny v okolním světě. Dobrý plavec se cítí v oceánu jako ryba ve vodě, ale neplavec se bez záchranného kruhu…

Na dnes…

Nepřidávejte jedinou myšlenku, slovo ani energii destruktivní situaci. Zůstaňte soustředění a modlete se. Povolejte do dané situace světlo míru, lásky a Božství. Pamatujte, že čím větší škody někdo působí, tím větší je jejich vnitřní volání po uzdravení a nápravě.

– Iyanla Vanzant

Na dnes…

Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit – a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu – autentického bytí v…