Niekoľko podstatných myšlienok

Každý človek, s ktorým sa stretnem, je mojím učiteľom

– predstav si, že každý, s kým sa stretneš, je z nejakého dôvodu poslaný!

– namiesto poznania seba samého často obviňujeme druhých / to sa nazýva projekcia /, problémy, ktoré sú v nás, premietame na druhých, prenášame vlastné problémy na tých, ktorí sú nevinní, tak sa vyhýbame pohľadu na seba, a všetci sme už ako deti boli objektami projekcie dospelých

Príklad: keď je dospelá osoba v strese pre vlastné problémy, dieťa môže počuť: “ Ty si, ale ukričaný a protivný. Okamžite prestaň!“

Na dnes…

ZA HRANICEMI VIDITELNÉHO SVĚTA SE ROZPROSTÍRÁ OHROMNÁ NEVIDITELNÁ ŘÍŠE, Z K TERÉ JSME PŘIŠLI A DO KTERÉ SE JEDNOU VRÁTÍME. TENTO DUCHOVNÍ NEVIDITELNÝ SVĚT JE ÚZCE PROVÁZÁN S NAŠÍM FYZICKÝM SVĚTEM A JSME NEUSTÁLE OBKLOPENI JEHO OBYVATELI A ENEGIEMI. V TOMTO MAGICKÉM SVĚTĚ SE NEMĚŘÍ BYTOSTI PODLE TITULŮ, MAJETKŮ A VZHLEDŮ, NÝBRŽ JEJICH KRÁSA A…