Na dnes…

Člověk ve kterém Tao jedná bez překážek, se netrápí vlastními zájmy a neopovrhuje jinými,  kteří tak činí. Nebojuje,  aby vydělával peníze, a z chudoby nedělá ctnost. Jde svou cestou, nespoléhá na jiné a svým osamělým putováním se nepyšní. Nejde s davem, ale nestěžuje si na ty, kteří tak činí. Hodnost a odměna na něj nedělají …

Na dnes…

Nikdo vám nemůže ozřejmit něco,co již nespočívá v podřimujícím šeru vašeho poznání. Učitel,který kráčí ver stínu chrámu, dává svému doprovodu spíše ze své víry a své lásky než z moudrosti. Je-li skutečně moudrý, pak vás nevyzve, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti; spíše vás doprovodí k prahu vašeho vlastního Ducha. Z knihy Prorok od Chalíla…

Na dnes…

 “Většina lidí si jen myslí,že si sami určují svůj život.Ve skutečnosti je jejich život určován  vzory a strukturami chování,které si sami zvolili nebo které si přitáhli.Je určován jejich podvědomími přáními a touhami,míněním druhých,jejich očekáváním a rolí,kterou hrají. Nepřipusť již nadále,abys “byl prožíván”,ale začni žít zcela samostatně.Osvoboď se od všeho,co k tobě skutečně nepatří.Postarej se o…