Afirmácia na dnes

Som sám k sebe chápavý a trpezlivý. Viem, že pokiaľ sa chcem zmeniť, vyžaduje to čas a vytrvalosť. Preto si odpúšťam svoje prešľapy; a keď sa mi práve nedarí byť pozitívnym, nerozčuľujem sa nad tým. V kľude počkám, aby sa moje vnútro upokojilo, a potom znova statočne a neohrozene pokračujem v započatej práci na sebe. …

Čo je podstatné

K úmyslom našej duše patrí: naučiť sa bezpodmienečnej láske; užívať si život a všetko prežívať s radosťou; vždy sa nanovo poznávať a objavovať; nájsť vnútorné naplnenie, šťastie a blaženosť; vedieť potešiť a prinášať radosť druhým; poznať zmysel života a žiť ho; byť v spojení so všetkým.

prevzaté z FB


Práve teraz!

Základ sily je v práve prítomnom okamihu. Priamo tu a priamo teraz v našej vlastnej mysli. Práve dnes môžeme svoju situáciu začať meniť. To, čo si budeme myslieť a čo budeme hovoriť dnes, práve teraz, vytvorí náš zajtrajšok, ďalší týždeň, ďalší mesiac, ďalší rok. Práve teraz môžeme začať so zmenami. Aká oslobodzujúca myšlienka. Práve teraz.

Premena…

Jediné, čo je stále, je premena. Sme v neustálej premene a žijeme premenou. Všetko čo je, môže byť zmenené na to, čo má byť. Keď sa vzpierame zmene, zablokuje sa tok životnej energie a dochádza k problémom a ochoreniam. Zmenám sa bránime najmä tým, že nechceme niečo prepustiť, upíname sa na niečo, čo k nám…