Premena…

Jediné, čo je stále, je premena. Sme v neustálej premene a žijeme premenou. Všetko čo je, môže byť zmenené na to, čo má byť. Keď sa vzpierame zmene, zablokuje sa tok životnej energie a dochádza k problémom a ochoreniam. Zmenám sa bránime najmä tým, že nechceme niečo prepustiť, upíname sa na niečo, čo k nám…