Na dnes…

Když se mysl trápí nad tím, co se jí stalo, co způsobila nebo zapomněla učinit, pak je moudré vzdát se pocitu odpovědnosti a svobodné vůle tím, že na sebe hledíme jako na nástroje, kterým všemocná a dokonale moudrá síla přikázala, aby tak činila a i trpěla, jak si Ona přeje. Pak Bůh nese celý náklad…

Na dnes…

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často…