SEBELÁSKA – ZÁKLAD ŠTĚSTÍ

Mít rád sebe i svůj život je základem šťastného bytí tady na Zemi. Bez lásky a úcty k sobě si nemůžeme plně vážit ani druhých lidí ani je mít upřímně a nezištně rádi. Láskyplný člověk lásku druhým přirozeně dává, a to svým laskavým chováním a jednáním, vyzařuje z něho harmonie i klid, jež působí pozitivně na okolí. Takový člověk žije v lásce a souladu, umí se pěkně chovat k sobě i ke druhým a snaží se činit to, co prospívá jemu i co je pro dobro a blaho druhých lidí.

 

Na dnes…

Když se mysl trápí nad tím, co se jí stalo, co způsobila nebo zapomněla učinit, pak je moudré vzdát se pocitu odpovědnosti a svobodné vůle tím, že na sebe hledíme jako na nástroje, kterým všemocná a dokonale moudrá síla přikázala, aby tak činila a i trpěla, jak si Ona přeje. Pak Bůh nese celý náklad…