Na dnes…

„Keď stretnete kohokoľvek, pamätajte si, je to nekonečne vzácne stretnutie. Tak ako toho druhého budete vidieť, tak budete vidieť sami seba. Ako s ním budete jednať, tak budete jednať aj sami so sebou. Tak ako o ňom budete myslieť, budete myslieť aj sami o sebe. Nikdy na to nezabudnite, pretože v tom druhom buď sami…