Na dnes…

Ten kdo chce Pravdu svobodnou, nesmíšenou se sugescemi a názory jiných lidí, nepřipoutá se k žádné skupině, to je pro úplné začátečníky, kteří se cítí příliš slabí, než aby hledali sami, kteří potřebují schválení jiných lidí. Ať se připoutají, když musí, ale ať to také považují jen za výchozí bod, nikoli za dosažení.
Paul Brunton

Na dnes…

Jsme svobodni, ale zároveň jsme k této svobodě odsouzeni. Celý život musíme volit, musíme se rozhodovat. Nelze nevolit. I kdybych se rozhodl nevolit, už to je volba. To, že jsme odsouzeni k volbě vytváří naši odpovědnost za sebe i za jiné. Lidská svoboda je úplná, způsoby jednání nejsou nikým a ničím předem dány. Člověk má…

Na dnes…

„Myšlenky a city dávají formu našemu životu. Podle kvantové fyziky jsou myšlenky energetickými částečkami a emoce přestavují energetické vlnění. Fyzikové zjistili, že myšlenky se dají uvést do pohybu pouze emocionální energií nebo-li vlněním.Stav světů byl, je a bude vždy takový, jaké jsou myšlenky bytostí, které je obývají“

/Robert E. Detzler/