Pre nový mesiac…

„Můžete si všimnout, že ti, kdo nejvíce mluví o prosperitě, ji zažívají. Ti, kteří mluví nejvíce o zdraví, ho zažívají. Ti, kteří mluví o nemoci, ji zažívají. Ti, kdo mluví o chudobě, ji zažívají. Je to Zákon. Nemohlo by to být jinak. To, jak se cítíte, je váš výchozí bod přitažlivosti, a tak můžete Zákonu…

Na dnes…

JAK JEDNODUCHÉ! Čím méně se máš rád, tím více se dožaduješ lásky u druhých. Čím více si lásku odpíráš, tím více jsi závislý na jejich uznání a přijetí. A čím více lásku poskytuješ sobě, tím se tento vzorec mění. Uvědomíš si, že jsi naprosto v pořádku, a že si můžeš dovolit být takový, jaký jsi.…