Na dnes…

Aby se žena vyléčila, musí se cítit v Bezpečí. Aby se vyléčil Muž, musí se cítit Vyslyšen. Aby se vyléčilo Dítě, musí cítit Lásku. Aby se vyléčil Pár, musí se cítit Spojeni. Aby se vyléčila Komunita, musí cítit Jednotu. Aby se vyléčila Země, musí cítit Úctu. Aby se vyléčila Planeta, musí cítit Harmonii. Aby se…

Na dnes…

Zmeniť môžeme iba sami seba. Nemôžeme druhých nútiť, aby sa voči nám chovali podľa našich predstáv. Môžeme sa však voči ním chovať tak, ako by sme si želali, aby sa chovali oni k nám. Ľudské vzťahy podliehajú princípu podobné priťahuje podobné. Musíme v sebe rozvíjať to, čo by sme chceli obdržať od druhých. Inými slovami,…