Na dnes…

Když Tě lidé napadají, neměj jim to za zlé, neber si to osobně, ale naslouchej jejich slovům. Říkají Ti, jak vidí svůj svět, říkají Ti, jakými negativními vlastnostmi jsou ovládáni. „Zákon zrcadla“ praví, že člověk může vidět pouze to, co je v něm samotném, bez ohledu na to, jestli je to právě reálně prožívané či…

Na dnes…

Vaše slova velmi ovlivňují váš život a to, co se v něm děje. Pokud stále vykládáte, jak nemáte peníze a jak si nemůžete najít práci, Vesmír vám na to řekne: ‚Rozkaz!‘ Stejně tomu je, pokud si přejete najít milujícího partnera či partnerku, a přitom říkáte, jak potkáváte samé idioty nebo jak už žádní slušní lidé neexistují…

Na dnes…

Nenechte nikoho, aby vám říkal, kým máte být. Můžete být pouze jednou jedinou osobou… sebou samými! Nezáleží na tom, že nejste takoví, jaké vás ostatní očekávali. Ve skutečnosti ani nezáleží na tom, jestli druzí přijímají to, jací jste doopravdy. Kdykoli popíráte své skutečné já, pak nadále ignorujete svou skutečnou životní cestu. Přestaňte proto cokoli předstírat…