Na dnes…

„Dokud je to ve Vaší moci, pomáhejte ostatním. Nezasévejte strach, nepůsobte bolest druhým ani nešiřte obavy a zármutek. Pokud Vám činí potěšení bolest druhých, pouze se vyhýbáte Božství v nitru a vynášíte na povrch démonickou přirozenost člověka. Bůh je přítomný ve všech, je ve Vás, stejně jako ve všech ostatních, kterým ubližujete. Uvědomte si to a…

Na dnes…

Nemá smysl se strachovat o budoucnost. Život ze své podstaty přináší příznivá i nepříznivá období. Spiritualita nás učí přijímat vše s vyrovnanou myslí. Stačí změnit svůj vnitřní postoj, a budeme schopni pružně reagovat na všechny změny v okolním světě. Dobrý plavec se cítí v oceánu jako ryba ve vodě, ale neplavec se bez záchranného kruhu…