Na dnes…

„Upřímné pokání a projevená lítost mohou smýt všechny hříchy. Bůh na pokání odpovídá milostí. Jestliže chce Bůh odpustit hříchy, nic Mu v tom nemůže zabránit. Základem každé duchovní činnosti, jež nemá následky, je LÁSKA. Tu je nutné živit, aby zesílila a vyrostla v překrásný strom. Strom Lásky časem ponese ovoce a vyroste na něm vše, co…