Na dnes…

Nechávám zářit světlo své lásky I nešťastná událost se může vyvinout k našemu nejvyššímu dobru, pokud k ní budeme přistupovat způsobem, který nám dovolí růst. Kdykoli trpíme a ve své bolesti spatříme paprsek světla, necítíme se tak sami. Uvažujme o tomto světle jako o zářící lásce. Takové světlo má v sobě každý z nás. Dává…

Na dnes…

Pokud o někom špatně smýšlíš nebo hovoříš,
tvé podvědomí se domnívá, že hovoříš špatně sám o SOBĚ,
protože neumí rozlišovat mezi já a ty.
Čím více zaměřuješ svou pozornost v druhém člověku na lásku
(na jeho zdravé jádro), tím více ji v něm aktivuješ a také v sobě.

Bärbel Mohr