Na dnes…

Dobrý vzťah je, keď dvaja ľudia akceptujú minulosť toho druhého, podporujú prítomnosť toho druhého a milujú toho druhého natoľko, aby sa navzájom posmeľovali pre budúcnosť. Nežeň sa za láskou. Hľadaj si partnera, ktorý ťa podnecuje k rastu, ktorý na tebe nebude lipnúť, ktorý ťa nechá ísť do sveta s vierou, že sa vrátiš späť. O…

Na dnes…

„Seberte odvahu a řekněte si o to, co byste chtěli. Druzí mají právo vám vyhovět, nebo vás odmítnout, zrovna tak jako vy máte právo o něco požádat. Obdobně mají také všichni ostatní právo požádat vás o to, co by chtěli oni, a vy máte právo jim vyhovět, nebo je odmítnout.

don Miguel Ruiz