Na dnes…

Želám ti, aby si našiel, čo potrebuje tvoja duša, aby si nezačal chradnúť. Aby si sa ,,neutopil“ vo svojich starostiach, aby sa hnev a zármutok neobrátili proti tebe, ale aby ti dali silu oslobodiť sa od nepríjemnej minulosti. Želám ti anjela, ktorý sa ťa uzdravujúco dotkne a dovolí klíčiť nádeji tam, kde sa zdá byť všetko…

Na dnes…

Člověk je součástí celého námi zvaného „vesmíru“, částí vymezenou v čase a prostoru.
Naším úkolem musí být zbavit se tohoto vězení šířením našeho soucitu, obejmout všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse.
Možná tohoto není schopen dosáhnout úplně, ale samo usilování je součástí osvobození a základem pro vnitřní jistotu.
– Albert Einstein –