Na dnes…

Želám ti, aby si našiel, čo potrebuje tvoja duša, aby si nezačal chradnúť. Aby si sa ,,neutopil“ vo svojich starostiach, aby sa hnev a zármutok neobrátili proti tebe, ale aby ti dali silu oslobodiť sa od nepríjemnej minulosti. Želám ti anjela, ktorý sa ťa uzdravujúco dotkne a dovolí klíčiť nádeji tam, kde sa zdá byť všetko…