Na dnes…

Prestaňte žiť v minulosti – Vaša minulosť vás nedefinuje či už sa na ňu dívate s radosťou alebo by ste niektoré veci najradšej zabudli. A či už je pre vás spomínanie zábavou alebo utrpením, nakoniec naozaj záleží len na tom, čo sa deje v tomto okamihu. Namiesto zaoberania sa porovnávaním seba samého s iným obdobím…

Do nového roku…

Pavel „Hirax“ Baričák „Kým nezistíš ty sám, kto vlastne si, budeš neustále závislý od toho, čo o tebe tvrdia ostatní, ich názory budú ovplyvňovať tvoje konanie, myslenie a vlastne celý tvoj život. Ak v sebe čo i len raz objavíš vybrúsený diamant, nikto ti nenahovorí, že je to uhlie. Potom ti začne byť úplne ukradnuté,…

Na dnes…

‎“Největší člověk je ten, jenž slouží všem. Dobýt své vlastní sobecké já je obtížnější, než dobýt mnoho měst. Dávej více lásky těm, jímž by skrze tvé úsilí mohlo být pomoženo. Neboť si pamatuj, že člověk se dívá na věci tohoto světa, avšak Bůh na srdce. A to co v myslích a srdcích druhých vystavíš, roste…