Na dnes…

“Jak dosáhnu věčného života?”
“Věčný život je teď. Vejdi do přítomnosti.”
“Ale já teď přece jsem v přítomnosti, či ne?”
“Ne.”
“Proč ne?”
“Protože jsi neopustil svou minulost.”
“Proč mám opustit minulost? Není v ní všechno špatné.”
“Minulost je třeba opustit ne proto, že je špatná, ale proto, že je mrtvá.”
Athony de Mello

Na dnes…

Čo treba urobiť, aby sme si uvedomili ako abolútne nádherne jedineční a požehnaní sme? Sme ľudské 525048_447965138574368_960239807_nBYTOSTI, čo znamená, že sme obdarení všetkým, čo potrebujeme na zvládnutie tejto veci, zvanej život. Prečo sa chováme, ako keby nám bolo treba ešte niečo iné? Nie je život dosť?

Iyanla Vanzant