Doreen Virtue – Vykročte z duchovní komory

Strávila jsem velkou část svého života v duchovní komoře. Jsem ráda, že jsem nyní venku. Jako dcera duchovní léčitelky jsem vyrostla v netradiční domácnosti. Místo toho, aby jsme měli rodinného doktora, naše matka nás uzdravovala modlitbami a afirmacemi. Zázračná uzdravení, andělská zjevení a nádherné úkazy byly stálou součástí mého dětství.

Bráníte pravdu?

Fakta nepochybně existují. Když řeknete: „Světlo se pohybuje rychleji než zvuk“, a někdo jiný řekne, že je to naopak, vy máte evidentně pravdu a on se mýlí. Může to potvrdit prosté pozorování, že blesk předchází hrom. Takže nejenom máte pravdu, ale víte, že máte pravdu. Je v tom zapojeno ego? Může být, ale nemusí.

Srdce a duše

Jestliže meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duše. Pravda, světlo a vědomí duše prostupují celé tělo, ale je tu zvláštní místo, kde duše většinu času sídlí, a to je v srdci. Chcete-li osvícení, musíte je dostat od duše, která je uvnitř srdce. Když víte, co chcete a kde to najdete, je rozumné na toto místo jít. Jinak je to jako byste šli do železářství pro potraviny.

Na dnes…

Nikdo vám nemůže ozřejmit něco,co již nespočívá v podřimujícím šeru vašeho poznání. Učitel,který kráčí ver stínu chrámu, dává svému doprovodu spíše ze své víry a své lásky než z moudrosti. Je-li skutečně moudrý, pak vás nevyzve, abyste vstoupili do příbytku jeho moudrosti; spíše vás doprovodí k prahu vašeho vlastního Ducha. Z knihy Prorok od Chalíla…