Energie hojnosti a láska (Kosmická energie hojnosti)

Láska není nic jiného než přání štěstí tomu druhému.
D.Hume
Základním problémem současného světa je vaše snaha uspokojit vlastní potřeby mimo sebe sama. Přitom nechápete, že i ostatní se chovají totožně; svádí vás to k domněnce, že to, co potřebujete, má někdo jiný – ostatní si myslí totéž o vás. Proto všichni hledáte lásku vně, nesnažíte se zdokonalit vlastní zdroj energie.

Na dnes…

 “Většina lidí si jen myslí,že si sami určují svůj život.Ve skutečnosti je jejich život určován  vzory a strukturami chování,které si sami zvolili nebo které si přitáhli.Je určován jejich podvědomími přáními a touhami,míněním druhých,jejich očekáváním a rolí,kterou hrají. Nepřipusť již nadále,abys “byl prožíván”,ale začni žít zcela samostatně.Osvoboď se od všeho,co k tobě skutečně nepatří.Postarej se o…