Na dnes…

Jedného dňa sa Krása a Ošklivosť stretli na brehu mora. I takto si riekli jedna druhej: poďme si zaplávať ! Zobliekli si šaty a šantili v prílive. Zakrátko vyšla Ošklivosť na breh, obliekla si rúcho Krásy a odišla. Keď Krása vystúpila z vĺn, nenašla než otrhané handry Ošklivosti a tak si ich prehodila okolo pliec a dala sa tiež…