Na dnes…

Sedm způsobů štědrosti, k níž nejsou třeba peníze… Štědrost očima – podívejte se na někoho laskavýma očima Štědrost mírné tváře – usmívejte se s vlídností ve tváři Štědrost slovy – pronášejte laskavá slova Štědrost skutkem- vše, co děláte, dělejte s upřimnou radostí Štědrost srdce – projevujte hluboký zájem o druhé, pozorně naslouchejte Štědrost, s níž…