Čarodejné Rastlinky – A-G (1)

Kvety boli znakmi duchovnej aj zmyselnej lásky a stále sú. Táto symbolika je odvodená od asociácie kvetov s krásou, mladosťou a radosťou. Dokonca ja slovo kytica je symbolické, pretože v angličtine (posy) je odvodené od slova poézia. Často symbolizujú dĺžku ľudského života a nádej na znovuzrodenie, napríklad v japonskom dekoračnom umení kvetov nazývanom ikebana. Symbolika kvetov sa objavuje aj v západnej poézii a umení. V európskych maľbách 16. a 17. storočia malo zátišie pripomínať pominuteľnosť života. Uvedomenie si márnosti svetských radostí predstavovala rozkvitnutá ruža. Kvety s tvarom pripomínajúcim nádobku sú zvyčajne ženským symbolom a ich zvinutie symbolizuje pôrod. Aztécka bohyňa kvetov Xochiquetzal predstavovala plodnosť a hovorí sa, že to bola prvá žena, ktorá porodila dvojičky. Veľa jarných kvetov bolo kedysi symbolom panenskosti v súvislosti s ich spojením s mladosťou napr kvety broskyne. Kvety sa dávali tiež na znak zmierenia celé stáročia. V 60. rokoch 20. storočia sa táto asociácia poeticky rozšírila, keď sa objavila generácia „detí kvetov“, ktorá používala kvety ako znak všeobecnej lásky a mieru.