Všetkým ženám

Mária Magdaléna–ženské energie

Opať prichádza doba, kedy ženská energia na celej planéte stúpa.Veci, ktoré boli pre ženy stratené, môžu byť znovu objavené.Treba nechať prebudiť ženské mystériá, vynášať na svetlo dary a poklady: lásku,súcit, emócie…Ženy sú zázračné bytosti, ktoré napĺňajú tento svet.V každej z nás žije nežná víla, milujúca matka, oddaná manželka, verná priateľka, nespútaná divoška, múdra vedma…

Naslouchat ve svém nitru: Probuzení intuice

Žijeme v čase, kdy se zvýšila naše schopnost zaslechnout božský hlas promlouvající v našem srdci a mysli, a to díky zintenzivnění světla na fyzické úrovni.V důsledku toho je i pro ty, kteří se své duchovní stezce hodně vzdálili,  zpáteční cesta dostupná snáze než dříve, za předpokladu, že si to přejí a že budou věnovat čas a pozornost onomu hlasu vnitřního vědění, jenž snad předtím odmítali.

Na dnes…

Gréci používajú na označenie lásky tri slová: Eros, Philos a Agapé. Eros je prirodzená príťažlivosť a potreba, ktorú ľudská bytosť pociťuje k inej ľudskej bytosti. Philos je láska, ktorá je zároveň aj priateľstvom. Je to cit, ktorý prechovávam k vám i k iným. Keď Erosov plameň stratí lesk, Philos naďalej udržiava dvojice spolu. Agapé je…