Na dnes…

Nijaký učeník nemôže napodobňovať kroky svojho majstra, lebo každý z nás sa díva na život svojim spôsobom, svojsky sa vysporadúva s ťažkosťami a svojsky  prežíva víťazstvá. Učiť niekoho znamená ukázať mu, že je to možné. Učiť sa znamená, že sám začne uskutočňovať to, čo je možné.

(P.Coelho- Mágov denník)