Poctivosť

Poctivost je jedna z nejvzácnějších ctností, nejen proto, že se s ní setkáváme zřídka, ale i proto, že v sobě zahrnuje mnoho jiných, velmi cenných vlastností. Je právě tak věcí srdce a rozumu, jako i vnějšího projevu.

Abychom mohli někoho charakterizovat jako poctivce, nestačí k tomu jen jeho přímočaré a spravedlivé jednání, neboť by při tom mohla hrát roli i vypočítavost, podvědomý zájem získat výhody hmotné nebo jiné povahy, například pochvalu, dobré jméno, popularitu, slávu a podobně. K poctivosti je potřeba celou osobu – nitro i vnějšek – celistvost, úplnou pravdivost ducha i vnější činnosti. Teprve tehdy je nitro čisté, tvář jasná, oko zářivé a

pokoj v celém vystupování – všechno to jsou znaky poctivého člověka.

Svoboda

Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti. Svoboda – to je možnost rozhodovat sám za sebe, žít svůj život a vědět, že neexistuje nic a nikdo, kdo by tě mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit. Vědět, že ty jsi ten, kdo tvoří svůj život. Nepociťuješ závislosti, vnímáš jen cestu svého osudu, po které kráčíš s radostí a s uvolněním. Každá bytost touží po svobodě.

Každý člověk má svůj stín

Dokonce i ti, které jsem osobně potkala a o nichž se hovoří jako o osvícených nebo vysvobozených, měli své menší nebo větší neduhy. Tím nechci nijak umenšovat jejich hodnotu.Zkrátka a dobře, rodíme se sem, abychom se rozvíjeli.Tedy z nepoznaného učinili zažitou zkušenost.Běžný člověk má svůj systém nastavený tak, že nevědomá složka tvoří kolem 95% jeho…

Správny postoj k budúcnosti

ZDRAVIE JE NIELEN SPRÁVNE CHOVANIE SA V MINULOSTI ALE AJ SPRÁVNY VZŤAH K BUDÚCNOSTI. O tom, že budúcnosť je dôležitejšia ako prítomnosť.(prepis z videa)“Čítajúc indickú filozofiu, alebo Starý Zákon si myslíme a chápeme, že choroba ide z minulosti. Kedysi si „nahrešil“, nakopilo sa to – tak teraz „dostaneš“. Preto choroba bola trestom za minulé hriechy.…

Cesty k sebe

Bůh po velké potopě lidem slíbil, že už na ně žádnou potopu v budoucnu nechystá. Přikázal lidem, aby se rozptýlili a usadili po celé zemi. Lidé v Babylonu však byli nedůvěřiví a nechtěli věřit božímu slibu a tak se rozhodli, že sami postaví věž až do nebe, kde budou moct žít všichni pohromadě a odkud…