Na dnes…

Když se vám jakákoli myšlenka prožene hlavou, je užitečné si uvědomit, že to není nic jiného, než jen myšlenka. Může to být úzkostná myšlenka, která vám přišla na mysl, ale vy nejste ta úzkostná myšlenka. Vy jste ten prostor, to ticho, ta přítomnost, která je svědkem té úzkostné myšlenky. Nemusíte věřit tomu, co vám ta…