Zatmenie slnka

Drahí priatelia, obloha pre nás chystá úžasné divadlo, 20. marca dopoludnia bude z celého územia Slovenska vidieť zatmenie slnka.  Začiatok bude o 9:38,, maximálna fáza bude o 10:47 a tesne pred dvanástou hodinou tento úkaz skončí. Časy sú pre Bratislavu – pre zvyšok Slovenska sú takmer rovnaké, počasie by nám malo priať. Pozor na sledovanie voľným…

Morena a Vesna

MORENA ako bytosť smrti – takto ju poznáme z ľudovej slovesnosti a takú si ju všimli už v časoch národného obrodenia*. Morena (v niektorých slovenských oblastiach zvaná tiež Marana, Muriena, Marmuriena, Smrtka, vychádza z praslovanského koreňa „mьr“, ktorý je aj v praslovanskom slove mьrtvъ – mŕtvy – v indoeurópskej podobe mṛtṷo. To súvisí aj so slovamimor, moriť, smrť, ktorú označujú „máry“ – hovorí sa „na márach, čo nápadne pripomína nielen Maranu, ale aj , ako staroindického boha smrti menom Mára. V indickom sanskrite mara a tiež mārana znamená smrť (taktiež māra, ďalej v sanskrite mārin – umierajúci, mārava – pustina, porovnaj s našim morava – bažinaté miesto. Smrť v sanskrite mrta,. . V staroiránskom aveste – mǝrǝtay, porovnaj s našim „mrieť“). Litovsky – smrť – mirtis, latinsky – mors. Všetko z indoeurópskeho základu mṛti – smrť.

Na dnes…

Jestli vám 2 hodiny hlavou procházely špatné myšlenky, tak to z vás nedělá negativního člověka, znamená to jen, že tzv. špatné myšlenky procházely vaší hlavou a vy je pozorujete. Jakmile je necháte být, vzniká kolem nich hlubší prostor. Myšlenky jsou jako mraky plující po obloze, nemusíte se každou z nich nechat táhnout. Nechte je jít.…