Na dnes…

Ľudstvo je predurčené na to, aby utrpenie prekonalo, ale nie takým spôsobom, ako si topredstavuje ego. Jedným z mnohých omylov ega je myšlienka, že utrpeniu sa treba vyhýbať. Takýto názor niekedy prenášame aj na svojich blízkych: „Moje deti by nemali trpieť.“ Táto myšlienka sa nachádza pri koreňoch utrpenia.

Anne-Geddes-04-1-1024x768

Eckhart Tolle

Všímavost vás přivede k sobě

Žijeme ve světě předsudků a stereotypů. Špatné na tom je, že jsme tyto nekriticky osvojené myšlenky a přístupy přijali za své. Máme v sobě tedy něco, co není původně naše, k čemu jsme nedospěli vlastní zkušeností, ale na místo toho jsme raději přejali to, co se zrovna nabízelo – ať už z jakéhokoli důvodu (nechtěli jsme o věci přemýšlet, věřili jsme našim vychovatelům, neměli jsme na to čas, nepovažovali jsme to za nutné, byli jsme pohodlní, nechtěli jsme vybočovat z řady, báli jsme se konfrontace sami se sebou a s druhými apod.).