Na dnes…

Mějte trpělivost se vším, co ve vašem nitru zůstává nevyřešené. Zkuste milovat své pochybnosti jako zamčené komnaty, jako knihu napsanou v cizím jazyce. Nepátrejte „zrovna teď“ po odpovědích. Odpovědi vám nemohou být dány, protože jste k nim ještě nedozráli, ještě nedokážete podle nich žít. Je to jen otázka zkušenosti. Člověk si prostě musí všechno prožít na vlastní kůži.…

Na dnes…

Tvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. Povzneseš-li své vědomí, staneš se odolným vůči potížím světa a budeš žít a pracovat se vším kolem sebe, a…

Na dnes…

„Je dáno, že my všichni v životě uděláme nějaké chyby. Je dáno, že učiníte nepatřičné volby z nepatřičných důvodů. Ale nic z toho nijak neovlivní vaši cenu. Bez ohledu na to, co říkáte nebo děláte, nic nemůže snížit hodnotu vaší bytosti. Vaše hodnota je darem od Boha.“1524820_605348896213724_1522065942_n

– Iyanla Vanzant