Na dnes…

Keď sa pred tebou otvoria mnohé cesty a ty nebudeš vedieť, ktorou sa vydať, nespoliehaj sa na náhodu, ale sadni si a vyčkaj. Dýchaj s dôverčivou hĺbkou, s akou si dýchal, keď si prišiel na svet, nedaj sa ničím vyrušiť, čakaj, a ešte raz čakaj. Seď ticho, pokojne a počúvaj svoje srdce. Keď prehovorí, potom vstaň…

Na dnes…

Když se vám jakákoli myšlenka prožene hlavou, je užitečné si uvědomit, že to není nic jiného, než jen myšlenka. Může to být úzkostná myšlenka, která vám přišla na mysl, ale vy nejste ta úzkostná myšlenka. Vy jste ten prostor, to ticho, ta přítomnost, která je svědkem té úzkostné myšlenky. Nemusíte věřit tomu, co vám ta…