Odpovědnost

Cítíte se slabí, protože nemilujete sami sebe – láska je totiž výživou, je to vaše síla. Jak můžete cítit odpovědnost? Stále přehazujete svou odpovědnost na ramena někoho jiného. Bůh je odpovědný, osud je odpovědný, Adam a Eva jsou odpovědní. Had, který oklamal Evu, aby neuposlechla Boha, tento had je zodpovědný. Vidíte pitomost veškerého takového přehazování odpovědnosti na někoho jiného? Na hada před snad miliony lety…

Odpustime rodičom

Co je to silná urážka na rodiče, kterou si neseme z dětství? Chování rodičů je dáno shůry. Abychom se správně vyrovnali s bolestmi, jejímiž původci byli rodiče, je třeba přijmout situaci s láskou, tedy dvojím způsobem.Vnitřně musí dojít k absolutnímu přijetí, protože vnitřní nespokojenost představuje agresi k vesmíru a Bohu; na vnější úrovni máme právo…

Modlitba k předkům od Berta Helingera

Přečti si ji. Všem nám jde o to samé  „Jsem vám vděčný, drazí rodiče, prarodiče a další předkové, že jste mi utkali cestu, jsem vám nesmírně vděčný za nezměrnost vašich snů, které se do určité míry staly mojí dnešní realitou. Od tohoto okamžiku a s velkou láskou dávám světlo smutku, který naplňoval minulé generace, dávám…