Aktuálne dianie vo svete

ale z pohľadu ktorý nevidíte v médiách.. stojí za prečítanie a zamyslenie sa nad tým, kde a čo je pravda, čo a ako je nám ukázané, koľko sme klamaní: http://svobodnenoviny.eu/zatykace-na-bin-ladina-husajna-kaddafiho-mursiho-janukovyce/ Nemôžeme povedať, že sa nás to netýka, svojim myslením a konaním ovplyvňujeme všetko. Prosím, nenechajte sa viesť hnevom, negativitou, nech sa deje okolo Vás čokoľvek.…

MYSL

Zlatá Dušička 22.2.2014

Není vždy v lidské moci nalézt řešení problému. Neboť lidská mysl poskytuje informace pouze o tom, co zná ze své vlastní zkušenosti. Umí ukázat mnohá řešení, většinou však se jedná o taková, která jsou v paměti duše, v kolektivní mysli nebo nemusí vůbec patřit zkušenosti konkrétní osoby. Není zde však možnost, aby mysl projevila tvořivost a ukázala to, co ještě není v této databázi. 

Ako si zaslúžiť zdravie? Liečebné aspekty tradičných východných vnútorných praktík

Ak sme ochoreli, potlačili sme princíp prirodzenej jednoty rozličnosti v našom organizme. Narušenie biologickej sféry sa objavuje na strane odmietania, na strane jinových procesov.. Uzavretie je sprevádzané AUTOPRESSINGOM. Preto chronický autopressing spôsobuje napríklad osteoporózu, zvýšený krvný tlak, ukladanie solí v organizme, zníženie ohybnosti, tvrdnutie organizmu. Zúženie fyziologických funkcií vyvoláva nielen zníženie ohybnosti a pružnosti ciev, svalov a šliach a vnútorných orgánov, ale takisto neurónneho prostredia. Je to sprevádzané zvýšeným psychickým napätím, hnevlivosťou, slabnutím pamäte.