Na dnes…

Buď silný a pevný. Buď odhodlaný a neochvejný. Keď je strom pevne zakorenený, zarodí ovocie. Preto ťa 402085_242054685872034_156404441103726_527444_1556544749_nnesmie znepokojiť žiadna skúška. Nebuď skľúčený. Nestrácaj odvahu. Skúšok od Boha je mnoho, ale ak človek zostane pevný a neochvejný, samotná skúška predstavuje odrazový mostík pre pokrok ľudí.

‘Abdu’l-Bahá