Na dnes…

Jediná  věc, na které skutečné záleží, je tato : jsem vždy schopen vnímat podstatu Bytí, to, že Jsem na pozadí celého svého života? Přesněji: umím procítit své Jsem jako existenci Sebe v každém okamžiku? Nebo se ztrácím v událostech ve své mysli a ve světě, který mě obklopuje?

220279254_17c20cbec5

Eckahrt Tolle

Vzestup a emoční mistrovství

 Zuzana Soukupová 

K jednomu z největších úskalí osobní cesty duchovně-energetického vzestupu patří dosažení emočního mistrovství, které jako první vyžaduje přijetí naší odpovědnosti za řízení osobních energií – reakcí na různé životní události, což vyžaduje, abychom věnovali svou energii raději k žádoucím výsledkům, jež jsou v souladu s naplněním naší životní cesty, než k tomu, abychom své osobní energie odevzdávali protistraně (hádky, emoční rozbroje, výčitky, odsuzování apod.).