STARÝ STROM JE MÚDRY STROM

Bojíme starnutia a príliš sa ním zaoberáme. Pozorujeme na sebe každú vrásku, či šedivý vlas a robíme všemožné veci, aby sme to niečím prekryli. Preferujeme mladosť, staviame ju do protikladu k starobe a pritom zabúdame, že oba stavy sú dôležitou súčasťou celku. Zabúdame, že v starobe je zakódovaná hlboká vnútorná krása, z ktorej sa dá (a má) čerpať. Stromy nás môžu tejto múdrosti naučiť.

Vymeňte chemické osviežovače za prírodné, bude sa Vám ľahšie dýchať

aroma4

Environmentálne zdravie úzko súvisí s ovzduším a tým, čo dýchame. Týka sa to ako vonkajšieho, tak aj vnútorného prostredia, pretože ľudia trávia v interiéroch veľmi dlhý čas. Predpokladom zdravého ovzdušia v miestnosti je samozrejme pravidelné vetranie, čím sa zabezpečí potrebná vlhkosť vzduchu, ale aj odstránenie mikróbov a zabránenie ich množeniu.

 

 

INFO o energiách

Od minulého leta  preposielam priateľom podobné informácie ako sú nižšie .. všetko je oveľa intenzívnejšie ako po iné roky, preto vnímajte a počúvajte svoje fyzické telo viac – predídete zdravotným problémom, negatívne myšlienky sa dokážu rýchlo zhmotňovať (ale rovnako tak aj pozitívne), preto buďte viac pozorovateľmi ako konateľmi a s ničím sa pokiaľ možno nestotožňujte. 

Na dnes…

Váš domov není jen vaším bezpečným přístavem, ale je také odrazem vašeho vědomí. Cokoli, co se děje ve vaší mysli, se nějakým způsobem odráží na podmínkách ve vašem domově. Abyste dosáhli rovnováhy a jasnosti ve svém životě, potřebujete mít pevný, čistý základ. Váš domov a podmínky, v nichž žijete, jsou dobrým místem, kde začít. –…