Na dnes…

Láska znamená vyzařovat teplo a jeden druhého nezadusit. Láska znamená být ohněm a jeden druhého nespálit. Láska znamená být si blízko a jeden druhého si nepřivlastňovat. Láska znamená držet při sobě a jeden druhého nezadržovat. Láska je největší dobrodružství lidského srdce. Cítí-li jeden člověk srdce druhého člověka, dospějí k životu. Láska je pro člověka jediná…

Na dnes…

Jediná  věc, na které skutečné záleží, je tato : jsem vždy schopen vnímat podstatu Bytí, to, že Jsem na pozadí celého svého života? Přesněji: umím procítit své Jsem jako existenci Sebe v každém okamžiku? Nebo se ztrácím v událostech ve své mysli a ve světě, který mě obklopuje?

220279254_17c20cbec5

Eckahrt Tolle