NE A NEKOMPROMISNĚ!

Když se ve vás začne projevovat vaše skutečná síla, začnete mít potřebu chovat se autenticky a nekompromisně. Cítíte se naplnění, velcí, dospělí, šťastní a nic vám nechybí, máte potřebu dělit se s ostatními o svou hojnost, ať už ve formě komunikace, tvoření, inspirace nebo sdílení na všech úrovních.Začnete vnímat čím dál zřetelněji, kde ještě vám…

Jaký je váš vztah k vnitřní autoritě?

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části v nás, našeho otce, který by pro nás v životě měl představovat zdravou autoritu, a se kterou jsme se v realitě příliš nesetkali. Většinou ani nevíme, co je zdravá mužská, natož otcovská autorita, neboť jsme ji zažili často buď jako slabou a neurčitou, nebo agresivní, či úplně chybějící.

PROČ TO OSTATNÍ TAKY NEVIDÍ, ANEB „MŮŽEŠ KONĚ PŘIVÉST K VODĚ, ALE NEMŮŽEŠ HO NUTIT, ABY SE NAPIL.“

Tohle je přes osm set let starý anglický přísloví, používaný do dnešních časů. V poslední době mi často přichází na mysl, když čtu různý komentáře od lidí, kteří nevidí nebo odmítají vidět širší kontext událostí, zejména těch, které letošním rokem vrcholí. Ty komentující nesoudím, jen to konstatuju.