Naučme se pravému vděku z pocitu vděčnosti

 

Vděk je silná pozitivní emoce, která příznivě ovlivňuje náš budoucí život. Poděkování a vděčnost je čistá pozitivní energie, která funguje na principu akce a reakce přes energii, protože samotný vděk je vlastně obrácená energie. Když za cokoliv děkujete a jste vděční, tak se vám to pak děje. Je to změna citového postoje, pokora a úcta vůči sobě, Bohu a Vesmíru. Právě pokora vám ten upřímný pocit dá.

 

Na dnes…

Nedáva zmysel, nazvať samých seba škaredými, pretože sa skutočne nevidíme.  Nevidíme samých seba, keď spíme, schúlených ticho v posteli, keď sa nám hruď pomaly dvíha hore a dolu podľa rytmu nášho srdca. Nevidíme samých seba, keď čítame knihu a naše oči sú sústredené a žiaria. Nevidíme sa, keď sa pozeráme niekomu do očí s láskou a…

Svalování viny na druhé

zdroj: Svět zázraků

„Když budete ukazovat prstem a svalovat odpovědnost za to, jak se cítíte, a za to, jaký je váš život, na ostatní, moc vám to nepomůže. Nikam to nevede, když svou moc odevzdáváte vnějšímu světu a přenášíte na něj odpovědnost za to, jak dobrý život žijete. Nikam nevede, když vkládáte svůj život do rukou jiných lidí a čekáte, že ho budou žít za vás.

Na dnes …

„Nemusíš mi dokazovať, koľko toho vieš, kam si až prišiel, svoju pozíciu v nejakej iluzórnej hierarchii.  Nepotrebujem vidieť tvoje certifikáty, tvoj bankový účet, tvoje výsledky testov, tvoj životopis. Si hodný lásky len tým, že existuješ. Aj v tichu si úplný.“

~ Jeff Foster

Svetonázor slovanských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou, ktorá má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Vladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov.