Zlo a dobro

Hodnoty blahobytu a skutočné hodnoty si posledný mesiac uvedomujeme oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Na čom skutočne záleží a čo má v našom živote význam. Každé zlo je vždy na niečo dobré. Vždy to tak je. Preto je dobré prijímať čokoľvek, čo nám prichádza do života pokojne a s pokorou. Len tak nájdeme odpovede, prečo a na čo to prišlo 😉

Uzavretie budúcnosti

zdroj:   Cestou Světla

Pak jsou tu hodnoty duchovní. Jednu vrstvu tvoří vztahy s blízkými lidmi. Další vrstva obsahuje schopnosti a intelekt, tedy dokonalost. Základem této vrstvy je však ještě jedna mnohem tenčí vrstva. V té nalézáme duchovnost, morálku, ušlechtilost, ideály, zásady, cíle, sny a naděje. Skrze tyto pojmy vstupujeme do kontaktu s budoucností.