Ohliadnutie sa za rokom 2020 I.

Tento rok som bola lajdák, napísala som len zopár článkov. Nielenže som na to nemala chuť, ale ani energiu. Sústredila som sa hlavne na osobné komunikácie a sebarozvoj. Našťastie bolo veľa ľudí, ktorí napísali to, čo som vnímala. Veľa z tých článkov som zdieľala na FB, veľa ste našli v astropredpovediach. Ale ako je zvykom, aspoň na záver urobím rekapituláciu a náhľad do toho, čo bude.